Allgemein

27. Aralık 2013

Site Yönetim

Aidatların yönetim adına toplanması Genel Kurul toplantısı ve faaliyet raporların düzenlenmesi Bilanco, yıllık bütce ve defter kayıtlarının düzenlenmesi Hizmet sözleşmeleri düzenlenmesi ve denetlenmesi Kat Mülkiyet kurulması Güvenlik, Temizlik ve Kapıcı hizmetlerinin takibi

Allgemein

Gayrimenkul Sahiplerine ve Kat Maliklerine verilecek Hizmetler

Bina ve İshanı yöneticiliği Kiralama işlemlerinin yapılması ve mevzata uygun kira kontratı yapmak Kira bedellerinin kontrölü tahsil  edilmesi Genel Kurul Toplantıllarında temsil edilmesi Yönetim kararlarının uygulanması Gereksiz masraflarının azaltılması Sadece bugün değil,  ilerki zamanda Gayrimenkulünüzün sağlam kalmasi ve değer kazanmasi icin gerekeni yapmak

Allgemein